پاکدل: امکان برگزاری هیچ اردویی نداریم/ مخالف لژیونر شدن بازیکنان نیستیم

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید