مهم‌ترین مکمل‌های ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش مصرف مکمل های ورزشی و اثرات مضر گزارش شده از آن‌ها در تحقیقات مختلف، درک میزان، نوع، علل و انگیزه‌های مصرف این مواد ضروری و مهم است و هدف پژوهش بررسی میزان، نوع و علل مصرف مکمل های غذایی در اردونشینان بازی های المپیک لندن و عوامل تاثیرگذار بر آن بررسی میزان، نوع، علل و انگیزه‌های مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازی های المپیک ۲۱۰۲ لندن به عنوان یک نمونه و عوامل تاثیرگذار بر آن بر اساس تئوری رفتار با برنامه بود.

یافته‌ها در این پژوهش نیز این‌گونه بود که ۲۴ نفر از ورزشکاران ایران (شرکت کننده در المپیک ۲۱۰۲ لندن) با میانگین سن ۲۵.۲۵ با بیش و کمتر از ۲.۶۶ سال از این عدد،  قد ۱۷۸.۵۸ سانتی متر و با بیش و کمتر از ۸.۰۹ سانتی‌متر نسبت به عدد اصلی، ‌ وزن ۸۲.۹۶ کیلوگرم با بیش و کمتر از ۱۷.۲۵ کیلوگرم و سابقه حرفه‌ای ۱۲.۲۲ سال با کمتر و بیشتر از ۳.۱۴ سال نسبت به عدد اصلی، در تحقیق حاضر شرکت کردند.

مهم‌ترین دلایل مصرف مکمل در بین ورزشکاران ایرانی

اصلی ترین منبع پیشنهاد دهنده در بین ورزشکاران المپیکی ایران برای مصرف مکمل، متخصصان تغذیه بودند که ۴۳ درصد ورزشکاران را شامل می‌شد. همچنین مهمترین دلیل مصرف مکمل از دیدگاه ورزشکاران، افزایش سرعت و چابکی به میزان ۴۸ درصد، افزایش قدرت و توان به میزان ۴۷ درصد و توانایی تمرین طولانی‌تر و استقامت بیشتر و افزایش عملکرد و آرامش هرکدام ۴۲ به میزان ۴۵ درصد گزارش شده است.

مهم ترین مکمل‌های مصرفی در ورزشکاران به ترتیب ب کمپلکس به میزان ۹۲ درصد، ویتامین C به میزان ۸۵ درصد، مولتی‌ویتامین به میزان ۸۰ درصد و گلوتامین به میزان ۸۲ درصد بود.

بر خلاف مطالعات قبلی، هنجارهای ذهنی قوی‌ترین شاخص بود، در حالی که نگرش‌ها دومین شاخص و کنترل رفتاری ادراک شده ضعیف‌ترین شاخص تعیین شد. عدم تاثیرگذاری کنترل رفتاری ادراک شده با مطالعات قبلی هم‌خوانی دارد اما فقدان تاثیرگذاری نگرش‌ها مبهم است زیرا اعتقاد بر این است که نیت رفتاری قویا از طریق پذیرش آن‌چه هنجار محسوب می شود کنترل شده و نگرش‌ها در مصرف مکمل تاثیری ندارند. این یافته‌ها نشان می دهند که در ورزشکاران المپیکی ایران، هنجارهای ذهنی هنگام شکل‌گیری نیت رفتاری برای مصرف مکمل‌های غذایی احتمالا اهمیت بیشتری دارد.

روش شناسی این تحقیق به‌ گونه‌ای بود که جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد زمینه‌یابی مکمل های ورزشی (دارای ۴ مقیاس) و پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده و تمامی تحلیل‌ها توسط نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفته است، همچنین جهت تعیین شاخص‌های نکویی برازش از مولفه های خی دو، fit index Normal و room mean square error of approximation استفاده شد.

این پژوهش از سوی رامین امیرساسان -عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز- مدنظر قرار گرفته است.

انتهای پیام

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید