مناسب سازی معابر عمومی برای معلولان در شورای پنجم پیگیری می شودمحمد محمدی قیداری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کمیسیون مناسب سازی شورای اسلامی شهر دوره چهارم زنجان اقدامات قابل توجهی در این بخش انجام دادند و امیدواریم همین روند نیز در شورای پنجم ادامه یابد.
وی یادآوری کرد: در ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی موظف اند در طراحی و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی ،معابربه نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن برای همه معلولان مانند افراد عادی فراهم شود.
محمدی افزود: مناسب سازی و ایجاد محیط های بدون مانع و تسهیل دسترسی برای سالمندان و معلولین می تواند فرصت های برابر ایجاد کند و حضور در جامعه و بهره مندی از مکانات را تسهیل کند.
وی اظهار کرد: جامعه هدف و معلولین بهزیستی ،توانمند و دارای استعدادهای نهفته هستند و از این روی باید اقدامات لازم برای حضور این افراد در جامعه و ظهور استعدادها و توانایی آنها فراهم شود.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان خاطر نشان کرد: سه الی چهار درصدی جامعه را معلولان تشکیل می دهند و بر این اساس بین بهزیستی و دستگاه‌های مختلف در زمینه مناسب سازی تعامل خوبی وجود دارد و این اداره کل توانسته با اصناف و شهرداری در راستای مناسب سازی قدم های موثری را بردارد.
به گزارش ایرنا، پیش از این روستای درسجین از توابع شهرستان ابهر از سوی بهزیستی این استان به عنوان اولین روستای بدون مانع برای تردد معلولین و سالمندان معرفی که 95 درصد آن مناسب سازی شد.
به گزارش ایرنا، هم اکنون 21 هزار نفر مددجو تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان زنجان هستند.
7320/8068
خبرنگار: اعظم شامی *** انتشار: اسماعیل جهانبخشانتهای پیام /*


پاسخ دهید