شکایت قضایی علیه مقامات وزارت ورزش وجود ندارد/ ۵ هزار ملک متعلق به وزارت ورزش فاقد سند هستند

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید