رویدادهای خبری لرستان در بیست و هشتم شهریور سال 96*خرم آباد
-همایش طلایه داران تبلیغ در سالن جهاد کشاورزی
همه دستگاهها، نهادها، شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه روزانه خود را یک روز قبل از طریق شماره 33220808 به خبرنگاران ایرنا مرکز لرستان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33206951 ارسال کنند.
مهمترین اخبار و رویدادهای استان لرستان علاوه بر سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی استان لرستان به نشانی http://www.irna.ir/lorestan در کانال تلگرامی irnalorestan@ نیز منتشر می شوند.
7274/3022
خبرنگار: مریم نریمانی ** انتشاردهنده: احسان کردیانتهای پیام /*


پاسخ دهید