روش معاینه ستون فقرات دانش‌آموزان

مصطفی بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای معاینه ستون فقرات از دید پشت، دانش‌آموز بایستی پیراهن خود را بیرون آورده و در حالت ایستاده در مقابل صفحه شطرنجی و یا خط شاقول بایستد.

وی ادامه داد: خط شاقولی که می‌بایست از ناحیه برجستگی استخوان پس سری به پایین آمده و از روی ستون فقرات گذشته تا از میان کفل عبور کند در نتیجه می‌توان با استفاده از این روش انحرافاتی از قبیل افتادگی شانه به سمت راست یا چپ و کجی ستون فقرات را مشاهده کرد.

بهرامی افزود: در مشاهده ستون فقرات از دید جانبی نیز خط شاقولی می‌بایست از بالا و از لاله گوش، میان شانه (زائده اخرمی)، قسمت خارجی و کناری تاج خاصره لگن، قسمت خارجی و کناری کشکک زانو و قسمت جلوی خارجی قوزک پا عبور کند.

این دکترای فیزیولوژی بیان کرد: از این روش برای تشخیص انحرافات افتادگی سر به جلو، گردی پشت و گودی پشت و گودی کمر استفاده می‌شود.

وی در خصوص روش تشخیص انحرافات نیز گفت: برای این منظور می‌توان از روش‌های بصری یا ساده جهت شناسایی سریع دانش‌آموزان استفاده کرد اما مطلوب‌تر از این روش، روشی است که بنده بکار برده‌ام؛ به این شکل که از خط شاقول و صفحه شطرنجی برای تشخیص انحرافات ستون فقرات استفاده شده است.

انتهای پیام

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید