تسویه حساب کمیته ملی المپیک با ۴۷ فدراسیون در اوایل آذر 

به گزارش ایسنا، ۴۷ فدراسیون از کمیته ملی المپیک  بودجه دریافت می کنند و از ابتدای سال تاکنون، ۷۵ درصد از بودجه فدراسیون ها معادل حدود ۲۲ میلیارد تومان پرداخت شده است. 

۲۵ درصد دیگر از بودجه فدراسیون ها باقی مانده است که به احتمال زیاد کمیته ملی المپیک در اوایل آذر پرداختی خود به فدراسیون ها را به ۱۰۰درصد می رساند.

در این میان فدراسیون هایی که سهمیه المپیک گرفته اند کمک مالی دریافت می کنند که این کمک علاوه بر بودجه مصوب فدراسیون ها است.

گزارش مالی کمیته ملی المپیک برای مجمع سالیانه نیز در حال آماده شدن تا در هیات اجرایی به تصویب برسد البته این در حالی است که هنوز نحوه برگزاری مجمع سالیانه با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا مشخص نیست. 

انتهای پیام 

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید