برنامه‌ رقابت‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو

به گزارش ایسنا، سی‌ودومین دوره بازی‌های المپیک حدود 8 ماه دیگر در توکیو ژاپن آغاز می شود. افتتاحیه بازی ها سوم مرداد و اختتامیه آن نوزدهم مرداد ۱۳۹۹ است.

البته رقابت دو رشته فوتبال و سافت بال دو روز زودتر از افتتاحیه آغاز می شود.

 برنامه رقابت‌های المپیک توکیو به شرح زیر است:

* ۲۲ جولای (۱ مرداد ۱۳۹۹)

سافت بال- فوتبال

* ۲۳جولای (۲ مرداد ۱۳۹۹)

سافت بال- فوتبال

* ۲۴ جولای (۳ مرداد ۱۳۹۹)

– افتتاحیه بازی‌ها

تیروکمان – قایقرانی روئینگ

* ۲۵ جولای (۴ مرداد ۱۳۹۹)

شنا – واترپلو- تیروکمان – بدمینتون – سافت بال – بسکتبال سه نفره – بوکس -دوچرخه سواری جاده – سوارکاری (درساژ) – شمشیربازی – فوتبال – ژیمناستیک- هندبال – هاکی – جودو – قایقرانی (روئینگ)- تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس – تکواندو – والیبال ساحلی  و سالنی – وزنه برداری.

* ۲۶ جولای (۵ مرداد ۱۳۹۹)

شنا – شیرجه – واترپلو – تیروکمان- بدمینتون-سافت بال – بسکتبال و بسکتبال سه نفره – بوکس – دوچرخه سواری جاده – سوارکاری (درساژ) -شمشیربازی – فوتبال – ژیمناستیک – هندبال – هاکی- جودو – قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) – تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس- تکواندو – والیبال ساحلی و سالنی – وزنه‌برداری – اسکیت – موج سواری.

* ۲۷ جولای (۶ مرداد۱۳۹۹)

شنا – شیرجه – واترپلو- تیروکمان – بدمینتون – سافت بال – بسکتبال و بسکتبال سه نفره – بوکس – دوچرخه سواری (کوهستان) – سوارکاری (درساژ) -شمشیربازی – ژیمناستیک – هندبال – هاکی – جودو- قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) – تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس- تکواندو – والیبال ساحلی و سالنی – وزنه برداری – اسکیت – موج سواری – راگبی – سه گانه.

* ۲۸ جولای (۷ مرداد ۱۳۹۹)

شنا – شیرجه – واترپلو- تیروکمان- بدمینتون – سافت بال – بسکتبال و بسکتبال سه نفره – بوکس – دوچرخه سواری (کوهستان) – سوارکاری (درساژ) -شمشیربازی – ژیمناستیک – هندبال – هاکی- جودو – قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) – تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس- تکواندو – والیبال ساحلی  و سالنی – وزنه برداری – موج سواری- راگبی- سه گانه – فوتبال.

* ۲۹ جولای (۸ مرداد ۱۳۹۹)

شنا – شیرجه – واترپلو- تیروکمان- بدمینتون-بیس بال-بسکتبال و بسکتبال سه نفره- بوکس -دوچرخه سواری (جاده)– سوارکاری (درساژ)-شمشیربازی- ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو- قایقرانی (روئینگ ، کانو و بادبانی)- تیراندازی-تنیس روی میز- تنیس- والیبال ساحلی  و سالنی – وزنه برداری- موج سواری- راگبی- فوتبال.

*۳۰جولای (۹ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- واترپلو – تیروکمان – بدمینتون – بیس بال – بسکتبال – بوکس – دوچرخه سواری (BMX) – شمشیربازی – ژیمناستیک – هندبال – هاکی- جودو – قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) – تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس – والیبال ساحلی  و سالنی – موج سواری – راگبی- گلف.

* ۳۱ جولای (۱۰ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو – تیروکمان- بدمینتون – بیس بال – بسکتبال – بوکس – دوچرخه سواری (BMX) – شمشیربازی- ژیمناستیک – هندبال- هاکی – جودو – قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی)- تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس- والیبال ساحلی و سالنی – اسکیت – موج سواری – راگبی- گلف- فوتبال- دوومیدانی-سوارکاری.

* ۱آگوست (۱۱ مرداد ۱۳۹۹)

شنا – شیرجه – واترپلو – تیروکمان – بدمینتون – بیس‌بال – بسکتبال -بوکس – دوچرخه سواری (BMX) – شمشیربازی – ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو – قایقرانی ( بادبانی) – تیراندازی- تنیس- والیبال ساحلی  و سالنی –اسکیت- موج سواری- راگبی- گلف- فوتبال- دوومیدانی-سوارکاری-سه گانه – وزنه برداری.

* ۲آگوست (۱۲ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو – بدمینتون-بیس بال – بسکتبال – بوکس – دوچرخه سواری (BMX)– شمشیربازی- ژیمناستیک – هندبال – هاکی – قایقرانی (بادبانی)- تیراندازی – تنیس روی میز – تنیس – والیبال ساحلی  و سالنی – اسکیت – موج سواری – گلف- دوومیدانی – سوارکاری – وزنه برداری – کشتی.

* ۳ آگوست (۱۳ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو – بدمینتون – بیس بال – بسکتبال – ژیمناستیک- هندبال – هاکی- قایقرانی (بادبانی) – تیراندازی-تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی – اسکیت- دوومیدانی- سوارکاری – وزنه برداری- کشتی- قایقرانی (کانو)- فوتبال- دوچرخه سواری (پیست).

* ۴ آگوست (۱۴ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو- بیس بال- بسکتبال – ژیمناستیک- هندبال- هاکی- قایقرانی ( بادبانی)- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی – اسکیت- دوومیدانی-سوارکاری- وزنه برداری-کشتی- قایقرانی (کانو)- فوتبال-دوچرخه سواری (پیست)-بوکس-سنگنوردی.

* ۵آگوست (۱۵ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو- بیس بال-بسکتبال – هندبال- هاکی- قایقرانی ( بادبانی)- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی –اسکیت- دوومیدانی-سوارکاری- وزنه برداری-کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس- سنگنوردی-گلف- تیراندازی.

* ۶آگوست (۱۶ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو- بیس بال-بسکتبال – هندبال- هاکی- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی –اسکیت- دوومیدانی- کشتی- قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)-بوکس- سنگنوردی- گلف- فوتبال- کاراته – پنجگانه مدرن.

* ۷آگوست (۱۷ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو- بسکتبال – هندبال- هاکی- تنیس روی میز- والیبال ساحلی  و سالنی –دوومیدانی- کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)-بوکس -ژیمناستیک- سنگنوردی-گلف- فوتبال- کاراته – پنجگانه مدرن.

* ۸آگوست (۱۸ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه – واترپلو- بسکتبال – هندبال- والیبال ساحلی  و سالنی – دوومیدانی- کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس – ژیمناستیک- گلف- فوتبال- کاراته – پنجگانه مدرن- بیس‌بال.

* ۹آگوست (۱۹ مرداد۱۳۹۹)

اختتامیه – واترپلو- بسکتبال – هندبال- والیبال سالنی –دوومیدانی- دوچرخه سواری (پیست)-بوکس -ژیمناستیک.

انتهای پیام

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید