اعلام آمادگی ۹ کاندیدا برای پست هیات اجرایی و بازرس کمیته ملی پارالمپیک

به گزارش ایسنا، هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک اول مهر برگزار خواهد شد که قرار است در حاشیه برگزاری مجمع عمومی، تکلیف بازرس کمیته ملی پارالمپیک و همچنین یکی از اعضای هیات اجرایی پس از برگزاری انتخابات مشخص و نفرات جدید معرفی شوند.

 هادی رضایی دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با توجه به این که سال گذشته در جریان مجمع انتخاباتی کمیته به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب شده بود پس از پذیرش مسوولیت پست دبیر اجرایی از سمت هیات اجرایی استعفا داد. به همین خاطر و به منظور تکمیل اعضای هیات اجرایی، در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی این انتخابات برگزار خواهد شد.

جهانگیر فدایی، بهروز برجسته محبی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، امیر ماندگار فرد، الهه شیعه و فریبا محمدی ۶ کاندیدایی هستند که برای شرکت در انتخابات هیات اجرایی ثبت نام کردند.

با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت بازرسی کمیته ملی پارالمپیک، سه نفر جهت احراز پست بازرس اعلام آمادگی کردند.

همچنین پس از استعفای مسعود اشرفی، بازرس پیشین کمیته ملی پارالمپیک که در جریان مجمع انتخاباتی این کمیته در آذر سال ۹۷ به این سمت انتخاب شده بود، مقرر شد انتخاب بازرس جدید در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک انجام شود.

به این ترتیب و با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام، سید محمد پولادگر، جهانگیر فدایی و امیر ماندگار فرد جهت تصدی پست بازرسی آمادگی خود را اعلام کردند.

انتهای پیام

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید