آنفلید در قرمزترین حالت ممکن + عکس‌های جشن قهرمانی

به گزارش ایسنا، امسال دیگر نوبت لک لک های آنفیلد بود. بعد از ۳۰ سال و تکرار جمله “سال بعد نوبت ماست” هواداران لیورپول از پشت درهای آنفیلد شعار قهرمانی سر دادند. کرونا مصمم بود که قهرمانی را لیورپول بگیرد اما مثل همه تیم هایی که راهی به جز تسلیم شدن برابر کلوپ و ستاره هایش نداشتند، کاری از پیش نبرد. فقط اجازه نداد هندرسون وسط انبوه جمعیتی که “تو هرگز تنها قدم نخواهی زد” ورد زبان شان است، جام قهرمانی را بالای سر ببرد. جامی که حالا اسم بزرگی روی آن حک شده است؛ لیورپول.

کودک طرفدار لیورپول حداقل تا ۳۰ سال بعد خیالش راحت است

​​

آرامشش نشان از سن و سالش دارد؛ او نمی داند در این سال ها چه گذشته است

هیجانش نشان از سن و سالش دارد؛ او می داند در این سال ها چه گذشته است

این روزها در بندر لیورپول همه کلوپ هستند

اینجا لیورپول است؛ جایی که دیشب کرونا کم ترین اهمیت را داشت

کرونا زهرش را ریخت؛ دوآتیشه های لیورپول، پشت درهای جایگاه معروف شان

کار را که کرد؟ آن که تمام کرد

پسران کلوپ، این بار شرمنده اسطوره نشدند

کرونا، بوسه و آخرین لحظه های شیرین انتظار

تمام، حالا دیگر نوبت لک لک هاست

ستاره ها دیشب روی زمین بودند

آنفیلد در قرمزترین حالت ممکن

نگاه صلاح همه چیز را توضیح می دهد

چرا زودتر آرزو نکردند؟

سلام، هزاران بار سلام، میلیون ها بار سلام

انتهای پیام

No Comments

Categories: ورزشی

پاسخی بگذارید